Elektra

In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de actuele (2022) variabele meettarieven voor elektra-aansluitingen.

ElektraJoulzKenterFudura
Meetdienst tot 100KW€ 73,16€ 70,90€ 61,36
Meetdienst tot 1 MW€ 73,16€ 76,99€ 76,96
Meetdienst tot 2 MW€ 97,08€ 101,92€ 90,52
Meetdienst tot 5 MW€ 135,20€ 134,97€ 130,00

Gas G2C

In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de actuele (2022) variabele meettarieven per maand voor geprofileerde gasaansluitingen.

Gas - G2CJoulzKenterFudura
G40€ 69,87€ 68,55€ 56,19
G65€ 69,87€ 75,60€ 58,07
G100€ 85,24€ 80,65€ 70,87
G160€ 94,06€ 84,91€ 70,87
G250€ 153,25€ 89,19€ 84,9

Gas GXX

In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de actuele (2022) variabele meettarieven per maand voor telemetrisch bemeten gasaansluitingen.

Gas - GXXJoulzKenterFudura
G40€ 123,73€ 100,97€ 118,56
G65€ 123,73€ 108,03€ 119,60
G100€ 139,10€ 113,08€ 130,00
G160€ 147,92€ 117,34€ 137,28
G250€ 153,23€ 121,62€ 140,40

De markstructuur

Er komen meerdere partijen kijken bij de Nederlandse Elektriciteitsmarkt. Dit zijn producenten van elektriciteit, (groot)handelaren in elektriciteit, netbeheerders en meetbedrijven. De waardeketen van de Nederlandse elektriciteitsmarkt bestaat uit de volgende partijen: Producenten van stroom De producenten van stroom wekken stroom op door midden van elektriciteitscentrales. De grootste producten in Nederland komen u zeker bekend voor, deze zijn Nuon, Essent, Engie, Delta, Eneco, E.ON en EDF, Intergen. TenneT TenneT is de landelijke netbeheerder oftewel de Nederlandse Transmission System Operator, TSO. Deze netbeheerder beheert vanaf 1 januari 2008 het Nederlands hoogspanningsnet vanaf 110 kV en hoger. Het net wordt door TenneT ook op onpartijdige wijze beschikbaar voor elektriciteitstransporten en zorgt ze voor een gezond balans tussen vraag en aanbod in Nederland. N.V. Nederlandse Gasunie is de beheerder van het landelijke gastransport netwerk. Regionale netbeheerders (RNB) De regionale netbeheerders beheren het transportnetwerk voor energie en zij beheren het hoogspanningsnet van 10 t/m 110 kV. Elke gebied in Nederland heeft een eigen netbeheerder. De regionale netbeheerders in Nederland zijn Cogas Infra & Beheer B.V., Delta netwerkbedrijf, Endinet, Enexis, Liander, Rendo, Stedin en Westland Infra. Programmaverantwoordelijke De programma verantwoordelijke (PV-Partij) staat tussen de netbeheerder en de leverancier en is verantwoordelijk voor de inkoop van elektriciteit. Het verbruikt van de consument moet op elk moment gelijk staan aan het ingekochte verbruik, wat betekend dat de PV-Partij het prijsrisico draagt. Op het moment dat er een verschil is tussen verbruik en productie ontstaat, is er sprake van onbalans en verrekent TenneT dit financieel. Elke aansluiting heeft in feite een onbalans omdat het individuele verbruik niet te voorspellen is, maar als groep is het verbruik van de Nederlandse consument redelijk te voorspellen. Meetbedrijven Een meetbedrijf registreert het daadwerkelijk afgenomen energieverbruik. Sinds de liberalisering van de energiemarkt in 2001 mogen grootverbruikers zelf het meetbedrijf kiezen die hun energie meet. Het meetbedrijf registreert per locatie (per EAN) en geeft dit door aan de netbeheerder. De netbeheerder rekent op basis van deze informatie af met de eindgebruiker en levert de informatie door aan de energieleverancier. Vervolgens stelt de energieleverancier haar factuur op op basis van deze informatiestroom. Kleinverbruikers mogen hun meetdienst niet zelf kiezen, deze valt altijd onder de verantwoordelijkheid van hun netbeheerder. Wij werken samen met Joulz, het Meetbedrijf Kenter en Fudura. Leveranciers De leverancier is verantwoordelijk voor de inkoop van elektriciteit en doet dit altijd bij de programmaverantwoordelijke. Bij de grote energieleveranciers, denk aan Essent, Nuon en Eneco, zijn de leverancier en de PV-Partij eigendom van dezelfde groep. De leverancier bepaalt zelf welke PV-Partij hij inschakelt, de consument heeft hier geen keuze. Uiteindelijk levert de leverancier natuurlijk stroom aan de consument en is hij verantwoordelijk voor de service naar de klant. Leveranciers verdienen geld door elektriciteit duurder te verkopen dan dat zij inkopen. Zij lopen geen prijsrisico omdat hun inkoopprijs en verkoopprijs vaststaan. ACM ACM staat voor Autoriteit Consument en Markt. De ACM een “onafhankelijke publieke toezichthouder belast met het toezicht op de mededinging, de telecommunicatie en het consumentenrecht”. De ACM ontstond op 1 april 2013 door een fusie van de Consumentenautoriteit, de OPTA en de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Zij zien erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermen consumentenbelangen. ODA ODA staat voor Onafhankelijke Diensten Aanbieder en is gerectificeerd om de data uit een slimme meter op te vragen bij EDSN, het platform voor administratieve verbindingen tussen marktpartijen in de energiesector. Een bedrijf dat ODA wil worden moet aan strenge eisen voldoen aangezien de energiemeetdata onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens valt. Het bedrijf moet beschikken over een goede security afdeling voor het bewaken van deze gegevens.

Bespaar ook op uw meetcontract

Middels onze collectieve contracten kunnen wij een jaarlijkse besparing realiseren die oploopt tot €900+ (excl. btw) per aansluiting, zonder van meetbedrijf te wisselen.

We gaan direct kijken wat ook ú kunt besparen.