Samenvatting wetswijziging

Grootverbruikers met een G2C-aansluiting waarvan de meterstand jaarlijks met de hand wordt opgenomen moeten vanaf 1 februari 2020 minimaal maandelijks worden uitgelezen. Dat kan alleen wanneer de meter telemetrisch is. Momenteel is dit niet bij alle G2C-gasaansluitingen mogelijk. Een aanpassing van de gasmeter is daarom vaak noodzakelijk.

Verplichting gevolg van wetswijziging

Deze verplichting is het gevolg van een wetswijziging die sinds 1 februari 2017 van kracht is. Het gevolg van die wetswijziging is dat in veel gevallen de meters aangepast moeten worden. Alle meters van grootverbruik gasaansluitingen die minder dan 170.000 m3 verbruiken moeten vanaf die datum aan die eis voldoen.

Voorstel Netbeheer Nederland en NEDU vastgesteld door ACM

Netbeheer Nederland en de Nederlandse Energie Data Uitwisseling (NEDU) dienden een voorstel in om de dagallocatie af te schaffen en om de meetfrequentie voor aansluitingen met de afnamecategorie G2C te verhogen van jaarlijks naar maandelijks. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft daarop dit besluit genomen en wijzigt daarmee de Meetcode gas RNB, de Allocatiecode gas, de Begrippencode gas en de Informatiecode elektriciteit en gas.

Zowel verzamelen gegevens als berichtenverkeer niet meer noodzakelijk

De dagallocatie (of dagelijkse allocatie) is de toewijzing van de hoeveelheid ingevoed of onttrokken gas aan een verbruiker. De dagallocaties worden tussen de regionale netbeheerder en landelijke netbeheerders uitgewisseld met de zogenoemde versie-1-berichten. De dagallocatie speelt in het nieuwe balanceringsregime geen rol meer in het voorkomen van onbalans of om de onbalans te verrekenen omdat deze wordt verrekend op basis van het stuursignaal. Daarmee is zowel het verzamelen van de gegevens als het berichtenverkeer niet meer noodzakelijk.

Late verrekening had verstorende gevolgen voor toewijzing gas

De aansluitcategorie G2C staat voor een grootverbruiker met een jaarverbruik kleiner of gelijk aan 170.000 m3, en zonder telemetriemeter. Omdat deze groep afnemers niet zo homogeen is, zijn er in de praktijk veel afwijkingen ten opzichte van het standaardprofiel. Vanwege de lage meetfrequentie worden de afwijkingen pas in het derde jaar verrekend en dát heeft verstorende gevolgen voor de toewijzing van gas aan eindverbruikers en de bepaling van de netverliezen.

Van jaarlijks naar maandelijks uitlezen

Op dit moment worden deze grootverbruikers vergelijkbaar met kleinverbruikers afgerekend op basis van een standaard verbruiksprofiel. De meetverantwoordelijke leest de meterstand tenminste 1 keer per 36 maanden fysiek af in het kader van de reguliere controle. Ook vindt de jaarlijkse reguliere meteropname plaats. Dat kan zijn via een standenkaartje, door de meteropnemer of via telemetrie.

Vanaf 1 februari 2020 wordt met deze codewijziging de verplichting opgenomen om deze meters maandelijks uit te lezen en gaat men van de jaarlijkse meteropname naar een maandelijkse meteropname.

Wat betekent de wetswijziging voor u?

Als u al aan de wetswijziging voldoet hoeft u niet in actie te komen. Door een datalogger te plaatsen maken we telemetrie mogelijk. En door middel van telemetrie kan het meetbedrijf de meter maandelijks van afstand uitlezen. De datalogger geeft minimaal elke maand de standen aan ons door via een 100% afgesloten VPN-verbinding.

Moet het gas eraf?

Dat hangt af van uw situatie. Meestal hoeft het gas er niet af. Er is geen onderbreking van de gasvoorziening vereist bij van het plaatsen van datalogger of modem. Echter in sommige gevallen is het nodig om een EVHI met modem te plaatsen of een gasmeter te wisselen. Dan ontkomen we er helaas niet aan dat u even zonder gas zit, dit is maximaal een uur.

Kosten

Of er kosten in rekening worden gebracht is afhankelijk van de meetverantwoordelijke en uw huidige contract. In veel gevallen stuurt de meetverantwoordelijke proactief een aanbod met daarin twee opties:

1.    Gratis aanpassen meter

De meter wordt kosteloos aangepast waarbij de voorwaarde geldt dat het lopende contract wordt opengebroken en verlengd (met doorgaans een hoger tarief).

2.    Kosten voor klant

Geen verlenging van het contract en dus ook hetzelfde tarief. De eenmalige kosten voor het aanpassen van de meter worden dan op de klant verhaald.

Meer informatie?

Wilt u weten of deze wetswijziging gevolgen heeft voor u en wat in uw situatie gunstiger is? Wilt u een vrijblijvend advies ontvangen? Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Of heeft u een andere vraag inzake meetcontracten? Neem contact met ons op via: info@thebilldoctor.nl of 030-3031714Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bespaar ook op uw meetcontract

Middels onze collectieve contracten kunnen wij een jaarlijkse besparing realiseren die oploopt tot €900+ (excl. btw) per aansluiting, zonder van meetbedrijf te wisselen.

We gaan direct kijken wat ook ú kunt besparen.